Contact Information

08 Hoa Hong
Phu Nhuan, Ho Chi Minh

We Are Available 24/ 7. Call Now.
 • 1.Thanh toán bằng Paypal / Thẻ tín dụng

 • Travelaki chấp nhận thẻ tín dụng Paypal, Visa và MasterCard
 • Tất cả các giao dịch thẻ tín dụng qua Travelaki đều được bảo vệ hoàn toàn bởi công nghệ được ủy quyền
  của Secure Socket Layer của RapidSSL (Verisign Group). Bạn sẽ nhận được xác nhận ngay lập tức và vé điện
  tử qua email tối đa. 60 phút sau khi hoàn thành thanh toán.
 • Sau khi chọn chuyến bay của bạn và điền vào tất cả các thông tin cần thiết, bạn có thể chọn phương thức
  thanh toán của mình.
 • Để thanh toán bằng Paypal, chọn Payment Online Paypal và nhấp vào Thanh toán
 • Sẽ có 2 lựa chọn: Thanh toán bằng Paypal và Thanh toán bằng thẻ
 • Để thanh toán bằng Paypal, chọn Pay with PayPal, sau đó nhập tài khoản của bạn để thực hiện giao dịch
 • hoặc Thanh toán bằng thẻ Visa / Master của bạn, chọn Pay With Card
 • 2.Thanh toán bằng tiền tín dụng

 • Để thanh toán bằng tín dụng, bạn phải đăng nhập tài khoản của mình để nạp tiền (xem Cách nạp tiền)
 • Trên các Phương thức thanh toán, chọn Payment with Credit và nhấp vào Thanh toán. Vé điện tử của bạn sẽ
  được phát hành ngay lập tức.
 • 3.Chọn Coin thanh toán để thanh toán bằng tiền điện tử

 • Travelaki hỗ trợ bạn du lịch với tiền điện tử, do đó bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để thanh toán bằng
  Coin
 • Sau khi đăng nhập, chọn Payment Coin trên các tùy chọn Phương thức thanh toán.
  Nhấp vào Thanh toán của Coin thanh toán để chọn Coin bạn muốn.
  Chọn Coin sau đó nhấp Hoàn Thành.
 • Sau đó quét mã QR của bạn hoặc quét mã QR hoặc sao chép Wallet Address và dán nó vào ứng dụng tiền điện tử của bạn để thanh toán để hoàn tất thanh toán
  Sau khi quét, vé điện tử của bạn sẽ được gửi đến thư của bạn trong vòng 10 – 60 phút.