Contact Information

08 Hoa Hong
Phu Nhuan, Ho Chi Minh

We Are Available 24/ 7. Call Now.
 • Chọn Tìm chuyến bay trên trang chủ để tìm kiếm chuyến bay lý tưởng của bạn
 • Sau đó điền vào Điểm đi và Điểm đến, Thời Gian và Số lượng Hành khách
 • Nhấp vào Tìm Chuyến bay và chờ kết quả
 • Thông tin chuyến bay sẽ được hiển thị, bạn có thể nhấp vào Chuyến bay thẳng, 1 điểm dừng, 2 điểm dừng để lọc các chuyến bay của bạn.
 • Bấm vào vé máy baybạn muốn để tiếp tục
 • hoặc Kiểm tra thông tin chuyến bay của bạn bằng cách nhấp vào nút Chi tiết.
 • Nhấn vào Thông tin hành khách để điền thông tin cá nhân của bạn
 • Điền chính xác tất cả các thông tin cần thiết
 • Bạn có thể chọn Yêu cầu đặc biệt để có thêm tùy chọn
 • Nhấp vào Tiếp tục để chuyển đến các phương thức thanh toán
 • Chọn Phương thức thanh toán của bạn để hoàn tất thanh toán
 • Vé điện tử của bạn sẽ được phát hành sau khi giao dịch kết thúc.